Advokatbyrån

Johan Tamm AB

Johan Tamm

Johan Tamm

Jag är jur.kand. vid Uppsala Universitet och ledamot av Sveriges Advokatsamfund.

Innan jag blev advokat var jag bl.a. förhandlingschef på Scandinavian Airlines Systems, SAS och därefter anställd vid advokatbyrån Translaw AB i Stockholm.

Jag äger och driver numera advokatbyrån i Gamla Stan i Stockholm i samarbete med två biträdande jurister samt i samarbete med en annan advokatbyrå.

Jag företräder klienter inom en vid sektor, såsom t.ex. brottmål, familjerätt, arbetsrätt och miljörätt. Problem inom fastighetsrätt och hyresrätt samt frågor inom förenings- och stiftelsejuridik samt immaterialrätt är även områden jag ägnar mig åt. Jag åtar mig även olika migrationsärenden.

Språk: De skandinaviska språken samt engelska och tyska.

Jag innehar olika styrelseuppdrag inom bl.a. skol-, miljö-, förenings- och olika välgörenhetsområden.

Elisabeth Tamm

Elisabeth Tamm

Är jur.kand vid Uppsala Universitet. Efter notarieanställning vid Skatteverket i Stockholm har Elisabeth bl.a. varit notariatchef vid Carnegie Fondförvaltning och vid Ålandsbankens huvudkontor i Strockholm. Elisabeths verksamhetsområden är framförallt inom Förmögenhets- och Skatterätt samt Familjerätt.

Språk: Engelska.

Katja Melkemichel

Katja Melkemichel

Är jur.kand. vid Stockholms Universitet. Hon har en tioårig bakgrund, som biträdande jurist vid en juristbyrå i Stockholm och har mycket god processvana. Hon har en lång erfarenhet av ärenden inom Familjerätt, Migrationsrätt, samt Bolags- och Förmögenhetsrätt.

Katja har även handlagt ett stort antal försäkringsjuridiska ärenden, såsom personskaderegleringar mot försäkringsbolag. Hon åtar sig dessutom uppdrag som målsägandebiträde.

Språk: Assyriska/syrianska, engelska, arabiska och tyska.